MANFAAT PERLINDUNGAN

​​Sumbangan khairat kematian akibat kemalangan
RM11,500


​​Sumbangan ketidakupayaan kekal akibat kemalangan
RM10,000


​​Sumbangan khairat kematian biasa
RM1,200

​​Sumbangan caj ambulan akibat kemalangan
RM350


​​Ganti rugi musibah ragut
RM300


Elaun harian hospital akibat kemalangan
RM30